අමෙරිකානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඔලිම්පික් සූදානම…

ලොව පුරා සීඝ්‍රෙයන් පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රටවල් රැසක ක්‍රීඩා තරග ඉසව් අවලංගු කර තිබෙන පසු බිමක ඇමෙරිකානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 2020 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සිය පුහුණුවීම්... Read more »