වරලසෙන් කොටසක් දන් දුන් උඩරට උසස් බාලිකාවෝ…

Hair Cut n dana cermony Kandy Students

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ සිසුවියන් සහ ගුරුවරියන් විසින් සිටි වරලස කපා කිලෝ 60 ක ප්‍රමාණයක් දන් දීමේ උතුම් පින්කමක් පසුගියදා පාසලේදී  පවත්වා ඇත.

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ බාලදක්ෂිකා සංගමය ගුරු සුබසාධක සංගමය සහ ප්‍රාථමික අංශය එක්ව ලේ දන් දීම, වරලස දන් දීම, ඇස් දන් දීමේ පත්‍රිකාව වලට අත්සන් කිරීම වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන උත්සවයක් බව විදුහල්පති එම්. අබේගුණසේකර මහත්මිය පැවසීය.

මහනුවර මහරෝහලේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම පිංකම සිදු කර තිබේ. 

එමෙන්ම  විද්‍යාලයේ  සිසුවියන් සහ ගුරුවරුන් සිය දෙනෙකු තම ඇස් දෙක දන්දීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම ද මෙහිදී සිදු කර තිබේ.

රූප සොභාවෙන් කොටසක් දන් දුන් උඩරට උසස් බාලිකාවෝපිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා හිසකෙස් ලබා ගැනීම සිදු කෙරෙන බවත් එහිදී අඟල් දහයකට වැඩියෙන් දික්ව ඇති යුවතියන්ගේ හිසකෙස් දන් දීමට හැකියාව පවතින බවත්  විදුහල්පතිනිය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: janith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *