මහ මැතිවරණය කල්දැමීමට අදාළ නිල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි…

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය කල් දැමීමට අදාළ නිල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ. කොවිඩ් නයින්ටීන් ව්‍යසන තත්ත්වය හේතුවෙන් ලබන 25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු ඡන්ද විමසීම කල් තබන... Read more »